Strona główna

Newsletter

Regulamin


REGULAMIN
1.Sklep internetowy GaleriaByMyself prowadzony w ramach działalności gospodarczej Zakład Remontowo-Budowlany "Skoczek" ul.Mickiewicza 10, 26-700  Zwoleń, NIP 8111506445, REGON 146034709 wpisanej do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki.
2.Sklep GaleriaByMyself.pl, zwany w dalszej części regulaminu Sklepem prowadzi sprzedaż towarów (biżuteria artystyczna, biżuteria sztuczna, karty  okolicznościowe, torby ekologiczne, trampki, rękodzieło ) za pośrednictwem Internetu.
3.Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu ( za wyjątkiem odpowiednio ogłoszonych przerw w funkcjonowaniu  Sklepu ), wyłącznie poprzez wypełnienie formularza na stronie Sklepu. Złożenie i potwierdzenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu oraz  wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez Sklep danych osobowych Kupującego do celów związanych z realizacją zamówienia.
4.Momentem zawarcia umowy kupna-sprzedaży jest moment potwierdzenia przez Sklep, drogą mailową, przyjęcia zamówienia do realizacji. W przypadku  braku otrzymania takiej informacji należy niezwłocznie skontaktować się ze Sklepem drogą mailową.
5.Rejestracja Klienta odbywa się poprzez wypełnienie Formularza znajdującego się na stronie Sklepu. Rejestracja jest bezpłatna.
6.Podczas rejestracji należy podać pełne i poprawne dane kontaktowe ( w szczególności danych adresowych i kontaktowych, w tym numeru telefonu i adresu  email ) - błędnie wypełnione formularze mogą utrudniać lub wręcz uniemożliwić realizację zamówienia. Sklep zastrzega sobie możliwość kontaktu  telefonicznego w dni robocze w godzinach od 9-18, bądź drogą mailową w celu weryfikacji danych.
7. Realizacja zamówienia rozpoczyna się niezwłocznie po otrzymaniu przez Sklep prawidłowo wypełnionego formularza zamówienia i po zaksięgowaniu    wpłaty przy płatności przelewem.
8.Sklep zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia w przypadku, gdy w ciągu 14 dni od jego złożenia nie zostanie uregulowana płatność bądź  otrzymania po wysłaniu emaila potwierdzającego przyjęcie zamówienia emaila zwrotnego z informacją, iż email potwierdzający zamówienie nie dotarł do  adresata.
9.Klient może wycofać złożone zamówienie poprzez wysłanie maila na adres galeriabymyself@interia.pl. Anulowanie zamówienia jest możliwe wyłącznie w  przypadku gdy w chwili otrzymania maila towar nie został wysłany do Klienta.
10.Płatności za przesyłkę zamawianych produktów zależne są od łącznej kwoty zakupu i wyszczególnione na stronie Sklepu w zakładce Płatności. Koszty  przesyłki pokrywa Klient.
11.W przypadku zamówień wysyłanych poza granice Polski, należy wcześniej skontaktować się ze Sklepem w celu indywidualnego ustalenia sposobu i  kosztów przesyłki.
12.Formy dostawy stanowią integralną część regulaminu.
13.Ceny towarów podawane są w złotych polskich oraz zawierają obowiązyjący podatek VAT; nie uwzględniają kosztów wysyłki zamówienia. Zarówno Sklep,  jak i Klienta obowiązują ceny z chwili złożenia zamówienia.
14.Sklep ma prawo zmieniać ceny towarów, wprowadzać nowy towar do oferty i usuwać z oferty , wprowadzać i odwoływać akcje promocyjne na stronie Sklepu.
15.Do każdego zamówienia wystawiany jest dokument potwierdzający zamówienie i będący jednocześnie podstawą do ewentualnych reklamacji. Na  życzenie klienta sklep wystawia faktury VAT po otrzymaniu nazwy i danych adresowych firmy oraz NIP.
16.Klient, zawierając umowę na odległość, może od niej odstąpić w terminie 10 dni od daty odebrania przesyłki bez podania przyczyny, składając  jednocześnie stosowne oświadczenie na piśmie. W przypadku podjęcia decyzji o odstąpieniu od umowy, Klient powinien odesłać przesyłkę należycie  zapakowaną na swój koszt. Nie podlega zwrotowi towar wykonany na indywidualne zamówienie Klienta, według wzoru i opisu prezentowanego na stronie  Sklepu, lub w którym na życzenie Klienta zostały dokonane jakiekolwiek zmiany ( np.materiałowe lub dotyczace rozmiaru).
17.Zwracany towar nie może być używany ani w żaden sposób uszkodzony. Towar należy odesłać wraz z dowodem zakupu. Sklep zwróci kwotę równą cenie  towaru. Zwrot pieniędzy nastąpi w ciągu 5 dni roboczych przelewem bankowym na konto wskazane przez Klienta, zwrotowi nie podlega koszt odesłania  towaru.
18.Jeżeli po otrzymaniu zakupionego towaru, Klient znajdzie w nim wady lub uszkodzenia, powinie niezwłocznie odesłać go na adres Sklepu. Do odesłanego  towaru należy dołączyć kopię dokumentu potwierdzającego zakup i pisemny opis wady, a w przypadku uszkodzeń powstałych podczas transportu i wykrytych  bezpośrednio przy odbiorze- protokól uszkodzenia/druk reklamacyjny sporzadzony w momencie odbioru towaru w obecności listonosza i podpisany przez  niego.
19.Sklep ma 7 dni roboczych na rozpatrzenie reklamacji.
20.W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji Sklep wymieni towar na nieuszkodzony lub zaproponuje inny produkt ze sklepu w przypadku, gdy  wymiana na taki sam towar nie będzie możliwa ( wyczerpanie zapasów produktu), bądź też zwróci równowartość reklamowanego towaru. Sklep nie ponosi  odpowiedzialności za uszkodzenia mechaniczne towarów powstałe podczas nieprawidłowej konserwacji (np. pranie trampek i toreb ekologicznych w  temperaturze powyżej 40 stopni).
21.Reklamacje dotyczące różnicy w wyglądzie produktu, wynikające z różnicy ustawienia parametrów monitora kupującego, w szczególności różnicy w  barwach i odcieniach materiałów, z których został wykonany produkt nie stanowią podstawy reklamacji.
22.Sklep zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Ustawą z dn.29.08.1997r. ( Dz.U. 1997 Nr 133 poz. 883). Zgodnie z Ustawą Klienci  sklepu mają prawo do wglądu, edycji swoich danych oraz usunięcia ich jeśli zajdzie taka potrzeba.
23.Umowa sprzedaży zawierana na podstawie niniejszego Regulaminu zgodna jest z polskim prawem.
24.Klienta obowiązuje regulamin opublikowany na stronie www.galeriabymyself.pl w dniu zawarcia umowy kupna-sprzedaży.
25.Regulamin obowiązuje od dnia 20.06.2012r. Każda zmiana obecnej formy regulaminu będzie przekazywana do klienta drogą mailową, na adres podany  przy zamówieniu.